Martin Kuzevič - Ošetrovanie stromov

Arboristika zahŕňa komplexnú starostlivosť o stromy, od výsadby mladých jedincov, cez presadbu drevín až po údržbu starých a senescentných stromov v našich sídlach, záhradách, v našom najbližšom okolí. Jej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb v korunách stromov pomocou stromolezeckej techniky. K tejto činnosti sú potrebné poznatky z viacerých vedných odborov ako dendrológia, mikológia, rastlinná fyziológia, aby sme dokázali správne určiť vhodnú straroslivosť a ošetrenie stromu. Predpokladom kvalitného ošetrenia stromu je profesionálne technické vybavenie, ktorým nie je len motorová píla.

Špecializácia

Našou špecializáciou  je ošetrovanie a orez stromov, rizikový výrub stromov na ťažko prístupných miestach ako sú: cintoríny, aleje, parky, pozemky miest a obcí, stromy rastúce v blízkosti zástavby, plotov, inžinierskych sietí, drôtov vysokého napätia, v záhradách, na ťažko prístupných svahoch a pod.