Ošetrovanie stromov

Rizikové pílenie a výrub stromov

Vazby korún stromov – dynamické a statické

Hlavnou úlohou bezpečnostného viazania je zabrániť rozštiepeniu nestabilných vidlicovitých vetvení kmeňov alebo vetiev a zabezpečiť defektné častí koruny, aby v prípade odlomenia zostali fixované v korune a nespôsobili škody na zdraví či majetku.  Používame na to špeciálne certifikované PES laná Gleistein, ktoré majú zvýšenú pevnosť a odolnosť voči UV žiareniu

Rez stromov

Výchovný rez – je prevádzaný na mladých stromoch. Jeho cieľom je vytvorenie pevnej a správne tvarovanej koruny.Týmto rezom sa odstránia konkurenčné a nevhodne rastúce konáre, ktoré v dospelosti možu sposobiť rozštiepenie stromu v pozdlžnej osi.
Zdravotný rez – ktorého cieľom je dlhodobá funkčnosť stromu a minimalizácia negatívneho pôsobenia na jeho okolie. Zákrok zahŕňa najmä odstraňovanie vetví mrtvých, poškodených, nezdravých, nevhodne rastúcich – rastúcivh do koruny stromov, čím zamedzujú prístup svetla a naslednú trvorbu pliesní a húb.
Redukčný rez - jeho cieľom je istá prevádzková bezpečnosť a zaistenie dostatočného odstupu od prekážok (domy, ploty, drôty vysokého napätia, atď.).  
Rez na hlavu - cieľom je regulácia tvaru a veľkosti . Vykonávava sa v mladom veku založením koruny, vrátane “hlavy” rezom výchovným. Počas celého života jedinca sa vykonávaa pravidelný rez výhonkov vyrastajúcich z “hlavy”.(lipa)
Keďže každý strom je špecifický svojou veľkosťou a miestom, na ktorom rastie, tak je ťažko určiť univerzálne ceny pre ošetrenie, či výrub. Cena samozrejme závisí aj od Vašich požiadaviek preto ju určujeme až na mieste pri obhliadke, ktorú vykonávame grátis.

Rez ovocných stromov

Štiepkovanie konárov

Frézovanie pňov – odstráňenie pňov pod úroveň okolitého terénu pomocou špeciálnej frézy

Zber semenie zo stojatých stromov – zbierame bukvice, žalude, šišky, klen...pre potreby potreby lesných školiek a semenárskch závodov